Nieuwe regels voor het zoeken van een sociale huurwoning

Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Er wordt dan gewerkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken.

Nieuw puntensysteem

Met dit nieuwe systeem kunnen woningzoekenden zelf punten op- en afbouwen. En dat biedt kansen. Vooral voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar niet of bijna geen inschrijftijd hebben. 

Zoekpunten

Woningzoekenden die per maand vier keer of meer op een woning reageren bouwen punten op.

Situatiepunten

Er zijn ook extra punten voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Als extra steun in de rug. Dat zijn situatiepunten. Deze zijn er voor:

  • woningzoekenden die uit elkaar gaan en kinderen hebben.
  • een woningzoekende die met het gezin bij iemand inwoont.
  • pleegjongeren.
  • jongeren met een Wmo-ondersteuning.

Punten afbouwen

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor woningzoekenden die juist niet reageren op woningen, afspraken niet nakomen of een woning weigeren. Zij kunnen punten kwijtraken. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe regels en de op- en afbouw van punten? Kijk dan op socialehuurwoningzoeken.nl.

nieuws, sociale huurwoningen banner