Maatschappelijk werk

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD) biedt mensen ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. U kunt het algemeen maatschappelijk werk van de SMD dagelijks bereiken via het Wijksteunpunt in Edam van 9.30 - 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van de SMD.

Waarvoor kunt u terecht?

U kunt bij de maatschappelijk werker terecht met vragen over:

  • Partner en familierelaties
  • Echtscheidingen
  • Assertiviteit
  • Ouderschap en opvoedingsvraagstukken
  • Rouwverwerking
  • Somberheid, eenzaamheid, depressiviteit
  • Overbelasting
  • Problemen op het werk
  • Geweldservaringen, huiselijk geweld
  • Vriendschap.

Maatschappelijke werkers

De maatschappelijk werkers werken dichtbij u, wijk- en gebiedsgericht. Zij bieden handvatten om te leren omgaan met problemen en verdriet. Samen met u en rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden wordt gezocht naar een oplossing.

Soms wordt gekozen voor een individuele aanpak, soms voor een oplossing in groepsverband. U kunt kosteloos een gesprek aanvragen met de maatschappelijk werkers.