Loonkostensubsidie

Algemeen

Neemt u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten. Met onderstaand formulier vraagt u als werkgever loonkostensubsidie aan voor een medewerker die u in dienst wilt nemen. Het gaat om een medewerker die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Voor werkgevers. Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
 • De werkgever kan loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen. Gemeente Edam-Volendam geeft opdracht voor het uitvoeren van de loonwaarde meting aan het UWV.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
 • Is het cao-loon hoger dan het minimumloon? Dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Wanneer komt u in aanmerking als werkgever?

U kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als uw werknemer aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 • De werknemer woont in de gemeente Edam-Volendam.
 • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • De werknemer ontvangt geen Wajong-uitkering van UWV.

Wijzigingsformulier

Met dit formulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie:

Wijzigingsformulier loonkostensubsidie

Voor werkzoekenden, welke ondersteuning kunt u van ons krijgen?

Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat je daardoor minder snel kunt werken. Of omdat je extra ondersteuning nodig hebt. We willen het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kan een werkgever subsidie aanvragen bij ons, de zogenaamde loonkostensubsidie.

Wanneer kan je werkgever loonkostensubsidie aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van de UWV van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen. 

Hoe maak je je zichtbaar in het doelgroepregister voor andere werkgevers?

Op Werk.nl kan je aangeven dat je in het doelgroepregister staat. Als je werk zoekt maak je zo meer kans op een baan.

Wil je dat werkgevers kunnen zien dat je in het doelgroepregister staat?

 • Ga dan naar de website werk.nl.
 • Log daar in met je DigiD.
 • Ga naar “mijn CV”.
 • Vink de optie ‘banenafspraak’ aan.

Wil je dit niet? Dan hoef je niets te doen.

Lees hier de brochure voor werkzoekenden

Contact en meer informatie

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via: 

Sophie Wormer, jobcoach
Telefoon: (06) 1564 3302
E-mailadres: werk@edam-volendam.nl