Kermisevaluatie kermis Volendam 2022

Weergave van de belevingen en ervaringen van betrokken partijen
rondom het kermisweekend 2022.

U vindt hier de definitieve rapportage en de raadsinformatiebrief evaluatie kermis Volendam 2022