Kermis moet één groot feest zijn voor de inwoners van de gemeente Edam-Volendam

‘De kermis moet één groot feest zijn voor de inwoners van de gemeente Edam-Volendam en eventuele bezoekers, waarbij een juiste balans is tussen het kermisgevoel (gezelligheid), de veiligheid en de belangen van exploitanten en horecaondernemers.’ Zo luidt de visie dat het college van B&W heeft opgesteld voor de kermis in onze gemeente. Het opstellen van een visie was een van de aanbevelingen die voortkwam uit de evaluatie van de kermis van 2022 door onafhankelijk Bureau Berenschot. Berenschot heeft dit gedaan in opdracht van de gemeente nadat veel inwoners aangaven vorig jaar het echte kermisgevoel in Volendam te missen.  

Bijpraten gemeenteraad

Het opstellen van een visie was niet de enige aanbeveling. Gisteravond is de gemeenteraad bijgepraat over de stappen die het college nog meer heeft genomen na de evaluatie van de kermis. U vindt de presentatie hier.

Kermistenten

Een van de aanbevelingen is ook geweest dat de organisatoren van de twee kermistenten met elkaar in gesprek gaan. Zij hebben de handschoen opgepakt die is aangereikt door het college en zijn onder leiding van een gespreksleider aan het kijken of ze samen een goed plan kunnen bedenken dat voldoet aan de visie. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een tent op het Slobbeland, waar maximaal 5000 mensen terecht kunnen en waarvoor de kaartverkoop lokaal geregeld is. Momenteel lopen deze gesprekken nog. We hopen dat de partijen er samen uitkomen. Als de partijen er samen niet uitkomen dan wordt er op basis van de vergunningaanvraag door het college bepaald wie de tent vergund krijgt. Als de aanvragen gelijk zijn wordt in het bijzijn van een notaris geloot.

Als er meer nieuws is laten we u dat direct weten.