Het groen in onze gemeente

Wij krijgen veel vragen over het maaibeleid. En over de hoogte van de bermen en begroeiingen. Wij leggen het uit.

Maaien

Wij maaien de bermen in fases. Dit kan betekenen dat we soms een deel van een berm maaien en weken later het andere deel. Zo blijven er altijd planten staan waar insecten nectar kunnen vinden.

De tweede reden is dat wij op verschillende plaatsen in de gemeente diverse stroken hebben ingezaaid met bollen en bloemrijke kruidenmengsels. Deze maaien wij één keer per jaar.

Stroken langs de weg maaien wij vijf keer per jaar kort. Zo ontstaan veiligheidsstroken die nodig zijn voor het zicht van fietsers, voetgangers en automobilisten. Voor de verkeersveiligheid maaien wij vaker op plekken waar het uitzicht beperkt is.

In het buitengebied worden de bermen geklepeld. Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. Het maaien gebeurt één keer per jaar.
 

Waterkanten

Voor de flora en fauna laten wij de gewassen langs de waterkanten  langer staan. In het najaar halen wij alles tot de waterlijn weg. Er is ook veel rietgroei. Samen met deskundigen hebben wij besloten om een groot gedeelte van de rietgroei eerder te maaien. Hierdoor zou een heel groot gedeelte van wat als overlast wordt ervaren opgelost zijn.
 

Plantsoenen en grasvelden


Naast bomen en bermen, verzorgt de afdeling Wijkbeheer het onderhoud van de plantsoenen en grasvelden. Het gaat onder andere om grasmaaien, hagen knippen, onkruidbestrijding en heesters snoeien. Ook het verwijderen van zwerfafval behoort tot de taken.
 

Controle


Wij controleren regelmatig of het groen aan de kwaliteitseisen voldoet. En voldoet het groen niet aan de eisen, dan pakken wij dat aan. Levert het groen overlast of onveilige situaties op? Meld het dan via de MijnGemeente-app.