Goed nieuws: provincie positief over planvorming Lange Weeren

De provincie Noord-Holland is positief over het proces rond de totstandkoming van een integraal plan voor de Lange Weeren.  De provincie laat in een brief weten dat het fijn is om te constateren dat de gemeente stappen maakt om tot een hoogkwalitatief, integraal plan te komen met toegevoegde waarde voor toekomstige bewoners en de omgeving. Op 15 december 2022 was de gemeenteraad al positief over het conceptplan en kreeg het college groen licht om het voor te leggen aan de provincie.

Verdiepingsslag

Naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gaat de gemeente nog een kwalitatieve verdiepingsslag geven aan het plan. De provincie geeft aan deze verdiepingsslag noodzakelijk te achten om het plan als een goed alternatief voor de bestuurlijke overeenkomst ‘Pilot Waterland’ te kunnen beschouwen. In de Pilot Waterland hebben de gemeenten Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan, Stadsdeel Amsterdam Noord en de Provincie Noord-Holland bestuurlijk afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder woningbouw mogelijk is.

Meedenken

De provincie schrijft bereid te zijn om mee te denken met de gemeente om het integraal plan te optimaliseren op basis van de principes uit de bestuurlijke overeenkomst ‘Pilot Waterland’. Provinciale beoordeling van het plan (inclusief aantal woningen, programmatische indeling, ruimtelijke inpassing) komt aan de orde zodra de gemeente de plannen opnieuw aan de ARO heeft voorgelegd. De gemeente gaat hier de komende maanden aan werken. Parallel daaraan zal de participatie worden opgestart, alsmede een aanvang worden gemaakt met de noodzakelijke onderzoeken. Zodra er meer duidelijkheid is over de voortgang zal de gemeente hierover communiceren met de diverse belanghebbenden.

College blij

Het college van B&W is blij met de brief van de provincie. Er is weer een stap vooruit gezet voor alle woningzoekenden in de gemeente. Dat is goed nieuws! Er wordt op alle fronten hard gewerkt om realisatie van de Lange Weeren mogelijk te maken. En goede afstemming en samenwerking met de provincie is hierbij van groot belang.