Gemeentelijke BOA's

Wij hebben zes BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in dienst. Zij zien toe op de naleving van regels die gelden voor de openbare ruimte in onze gemeente. Heeft u een vraag of een probleem dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van de BOA's of de BOA-coördinator

Wat doen de BOA's?

Wij zetten de buitengewoon opsporingsambtenaren in voor onder andere

  • Toezicht op en handhaven van foutief/hinderlijk parkeren.
  • Toezicht op straat en handhaving afgesproken regels.
  • Toezicht op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder 18 jaar.
  • Afvalstoffen (verkeerd aanbieden afval) en de
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierbij moet u denken aan het toezicht op evenementen, markten en op hangjeugd.   

De BOA's treden niet alleen handelend op bij eigen waarnemingen. Zij controleren ook op zaken die u bij ons gemeentebestuur aandraagt.

Toezicht en handhaving

De politie heeft niet altijd voldoende capaciteit om prioriteit te kunnen geven aan een optimale inzet bij toezicht en handhaving van de gemeentelijke regels. Daarom heeft het gemeentebestuur hierin haar verantwoordelijkheid genomen. Met de inzet van deze gemeentelijke medewerkers pakken wij toezicht en handhaving zelf op. Dit doen wij in goede samenwerking met de politie.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (kortweg: BOA´s) zijn vooral gericht op naleving van gemeentelijke regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (kortweg: APV). En de Afvalstoffenverordening. Daarnaast zijn zij bevoegd op te treden in het kader van de Wet Mulder (parkeerovertredingen) en de Drank- en Horecawet.

Zie lijstje hierboven bij 'Wat doen de boa's.