Eenmalige subsidie amateursportvereniging ter compensatie energielasten

Algemeen

Om onze amateursportverenigingen tegemoet te komen, hebben wij een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen die compensatie biedt voor de gestegen energietarieven. Deze betreft de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Voor amateursportverenigingen kunnen de hoge energiekosten leiden tot financiële problemen, een forse verhoging van de contributie of zelfs het moeten stopzetten van activiteiten. De compensatie geldt alleen voor het verbruik dat uitstijgt boven het energieplafond dat de Rijksoverheid heeft vastgesteld. Zij bedraagt maximaal € 5.000,--. Er is € 100.000,- voor amateursportverenigingen beschikbaar. Worden er meer aanvragen ingediend dan het beschikbare subsidieplafond per regeling? Dan verdelen we deze evenredig onder de aanvragers per regeling. Amateursportverenigingen kregen vanaf 3 juli 2023 tot en met 21 juli 2023 de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Op dit moment is aanvragen niet meer mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling? Ga dan naar onze pagina Regelgeving.

Heeft u als amateursportvereniging nog vragen over het indienen van het formulier? Neem dan contact op met de heer Koopman onder (0299) 398 398 of via info@edam-volendam.nl