Eenmalige subsidie amateursportvereniging ter compensatie energielasten

Algemeen

Om onze amateursportverenigingen tegemoet te komen, hebben wij een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen die compensatie biedt voor de gestegen energietarieven. Deze betreft de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Voor amateursportverenigingen kunnen de hoge energiekosten leiden tot financiële problemen, een forse verhoging van de contributie of zelfs het moeten stopzetten van activiteiten. De compensatie geldt alleen voor het verbruik dat uitstijgt boven het energieplafond dat de Rijksoverheid heeft vastgesteld. Zij bedraagt maximaal € 5.000,--. Er is € 100.000,- voor amateursportverenigingen beschikbaar. Worden er meer aanvragen ingediend dan het beschikbare subsidieplafond per regeling? Dan verdelen we deze evenredig onder de aanvragers per regeling. Amateursportverenigingen kunnen vanaf 3 juli 2023 tot en met 21 juli 2023 een subsidieaanvraag indienen via het onderstaande formulier

Hoe kunt u de subsidie aanvragen?

Het is alleen mogelijk om de subsidie gedurende een vaste periode aan te vragen. Als u te laat bent wordt uw aanvraag niet meegenomen.

Amateursportverenigingen kunnen vanaf 3 juli 2023 tot en met 21 juli 2023 een subsidieaanvraag indienen via bovenstaand formulier. De overige maatschappelijke organisaties kunnen vanaf 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 een subsidieaanvraag indienen. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Voor het digitale aanvraagformulier heeft u DigiD of e-Herkenning nodig. 

Wat voegt u direct bij het formulier?

Zorg dat u de volgende documenten bij het invullen bij de hand heeft:

  • Kopie van uw jaarafrekening van de energieleverancier of uw verhuurder over de kosten van en het verbruik aan gas en stroom over het jaar 2019 of het contractjaar 2018/2019.
  • Kopie van uw jaarafrekening of jaaroverzicht of maandoverzichten van uw energieleverancier of verhuurder over het verbruik en de kosten voor gas en stroom over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023  of dan wel de datum waarop u deze verwacht te ontvangen.
  • Kopie van een bewijs dat u niet in aanmerking komt voor de middelen uit de TEK- compensatieregeling (weigeringsbeschikking of uitslag mkb toets die u op  de RVO website kunt doen).
  • Kopie van uw vastgestelde jaarrekening 2022 en een begroting 2023.  Deze moet de volgende informatie bevatten: 

1.  De omvang van het eigen vermogen en de diverse reserves.

2.  De specificatie van de huisvestingskosten waaronder energiekosten.

3.  De omvang van de gerealiseerde baten of dan wel voor 2023 de geraamde baten.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

  • Bent u bestuurder van een amateursportvereniging binnen de gemeente Edam-Volendam?
  • Bent u eigenaar van een gebouw of ruimte in de gemeente Edam-Volendam?
  • Of huurt u een gebouw of ruimte in de gemeente Edam-Volendam?
  • Komt u niet in aanmerking voor de TEK-regeling?
  • Heeft u een eigen energiecontract of worden de energielasten aan u via de servicekosten doorberekend?
  • Hebben de gestegen energiekosten uw voortbestaan in gevaar gebracht?

Dan kunt u mogelijk deze aanvullende subsidie ter compensatie van de energiekosten ontvangen. Let op: heeft uw organisatie een vast contract met een prijs die lager is dan het energieplafond? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor deze subsidie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling? Ga dan naar onze pagina Regelgeving.

Heeft u als amateursportvereniging nog vragen over het indienen van het formulier? Neem dan contact op met de heer Koopman onder (0299) 398 398 of via info@edam-volendam.nl