Eenmalige energietoeslag 2023

Algemeen

De eenmalige energietoeslag is terug voor 2023. De energietoeslag is bedoeld om de gestegen energieprijzen op te kunnen vangen. En financiële problemen daardoor te voorkomen. Of u de energietoeslag krijgt, hangt af van uw situatie.

Voor wie is de eenmalige energietoeslag bedoeld?

Met de energietoeslag willen wij voorkomen dat huishoudens in de problemen komen door gestegen energieprijzen. De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 1.300,-.

Voor 2023 gelden de volgende voorwaarden. Wij kijken of u: 

 • in onze gemeente woont
 • 21 jaar of ouder bent
 • hoofdbewoner van de woning bent (eigenaar of hoofdhuurder)
 • in 2023 een energierekening betaalt voor de woning
 • in augustus 2023 een laag inkomen heeft tot maximaal 120% van het sociaal minimum. 

U krijgt in ieder geval geen energietoeslag als u:

 • dak- of thuisloos bent
 • student bent en in aanmerking komt voor studiefinanciering; studenten met een aanvullende beurs ontvangen van DUO eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400
 • jonger bent dan 21 jaar

Deze groepen personen zijn wettelijk uitgesloten van de eenmalige energietoeslag 2023 die gemeenten verstrekken. 

Hoe veel is 120% van het sociaal minimum? 

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen (zonder vakantiegeld)
Alleenstaand (met of zonder kinderen), 21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.387
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.982
Alleenstaand (met of zonder kinderen) en AOW-leeftijd

€ 1.548 

(Naast AOW maximaal € 258 overige inkomsten, zoals pensioen.)

Getrouwd of samenwonend en AOW-leeftijd

€ 2.102 

(Naast AOW maximaal € 351 overige inkomsten, zoals pensioen.)

Getrouwd of samenwonend en 1 van beiden AOW-leeftijd€ 2.102

Deze bedragen zijn naar boven afgerond op hele euro’s. Aan deze bedragen kunnen géén rechten worden ontleend.  

Aanvragen

U kunt de eenmalige energietoeslag weer aanvragen. Kijk eerst goed naar de voorwaarden of u hiervoor in aanmerking komt. Heeft u recht op de eenmalige energietoeslag? Vul dan het aanvraagformulier energietoeslag 2023 in. 

Welke gegevens heb ik nodig?

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens beschikbaar heeft van u en uw partner (als u die heeft):

 • Inloggegevens van DigiD 
  Als uw partner de aanvraag niet samen met u invult, heeft u een DigiD machtiging nodig. U kunt ook anderen machtigen om uw aanvraag in te dienen. 
  Nog géén DigiD? Vraag deze aan via digid.nl. U kunt hierbij hulp krijgen via het Wijksteunpunt
 • Een geldig identiteitsbewijs. Let op: een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.
 • Uw bankpas.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt in 2023. Dit kan een bankafschrift zijn. 
 • Ook is het belangrijk dat u weet wat uw inkomsten waren in augustus 2023. En de inkomsten van uw eventuele partner. Leg hiervan bewijsstukken klaar zoals loonstrookjes of pensioen- en/of uitkeringsspecificaties. 

Bij wisselende inkomsten of inkomsten uit arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep kijken wij naar een andere periode. Zie ‘vraag en antwoord’. 

Hulp bij aanvragen

Vraag iemand in uw eigen omgeving om hulp. Bijvoorbeeld een van uw buren, vrienden of een familielid. Lukt dit niet? Dan kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt. Het Wijksteunpunt is telefonisch, via e-mail en Whatsapp bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Telefoon: (0299) 391 507
e-mail: wijksteunpunt@desmd.nl 
WhatsApp: (06) 2694 1946

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Wij betalen de energietoeslag automatisch uit aan zo veel mogelijk huishoudens die bij ons bekend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld: 

 • Huishoudens die van ons een bijstandsuitkering ontvangen. 
 • Huishoudens die een bijstandsuitkering via de Sociale Verzekeringsbank ontvangen. Deze gegevens mag de Sociale Verzekeringsbank aan ons geven. 
 • Huishoudens die de energietoeslag in 2022 hebben gekregen. 

Eerst kijken wij of deze huishoudens ook dit jaar aan de voorwaarden voldoen. Heeft u in 2022 een energietoeslag gekregen? Dan krijgt u deze in 2023 dus mogelijk automatisch. U hoeft dan geen aanvraag te doen. Zo maken wij het makkelijker voor u. 

Soms kunnen wij de energietoeslag niet automatisch geven. Bijvoorbeeld omdat niet alle gegevens bekend zijn. U ontvangt dan van ons een brief. Daarin leest u informatie over het aanvragen van de energietoeslag. 

Het gaat om het netto-inkomen in augustus 2023 van u en uw eventuele partner. Vakantiegeld, zorgtoeslag en huurtoeslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee:

 • loon
 • uitkering, zoals: WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • inkomen uit verhuur
 • partner- en kinderalimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

Nee, bij inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep kijken wij naar het inkomen over boekjaar 2022. 

Ja, bij maandelijks wisselende inkomsten kijken wij naar het gemiddelde inkomen over de maanden maart tot en met augustus 2023 (zes maanden).

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of uitkeringen. Tenzij u dit geld op uw spaarrekening zet. Dan groeit uw vermogen en kunt u nét boven de grens komen van een toeslag. Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag wordt gekeken naar vermogen. Het verschilt per toeslag hoeveel spaargeld u mag hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Ja, als u ook aan de andere voorwaarden voldoet. Wij kijken namelijk naar het lagere inkomen waar u echt de beschikking over had. Stuur bij uw aanvraag de loonspecificatie van augustus 2023 mee. Daarop kunnen we zien dat er sprake was van loonbeslag.

Ja, als u ook aan de andere voorwaarden voldoet. Wij kijken namelijk naar het lagere inkomen waar u echt de beschikking over had. Stuur bij uw aanvraag de brief mee waarin staat dat u het MSNP-traject volgt. Of de brief van de rechtbank waarin staat dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject.

U komt misschien in aanmerking voor de energietoeslag. Wij kijken ook of u aan de andere voorwaarden voldoet. Stuur bij uw aanvraag een bewijs mee van uw energiekosten.

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Heeft het niet krijgen van de energietoeslag ernstige nadelige gevolgen voor u? Dan kunt u dit in het aanvraagformulier aangeven. U moet kunnen uitleggen welke ernstige gevolgen intreden als u geen energietoeslag krijgt. Wij kunnen u vragen om dit te onderbouwen, bijvoorbeeld met specifieke documenten. Vervolgens beoordelen wij of u toch een energietoeslag moet krijgen.

Wij willen nog het volgende benadrukken. Is uw inkomen net iets hoger dan de inkomensgrens, en loopt u daardoor de energietoeslag mis? Dan is dat op zichzelf onvoldoende om te spreken van ernstige nadelige gevolgen. Dit betekent dat er méér aan de hand moet zijn dan een net iets te hoog inkomen.

Krijgt u alsnog geen energietoeslag? Dan kunnen wij met u meedenken over andere mogelijkheden. Onder de vraag ‘Wat kan ik nog meer doen bij zorgen over mijn energierekening?’ leest u zelf wat u nog meer kunt doen.

Dat kan, maar is niet onze bedoeling. 

U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet. U kunt de energietoeslag ook automatisch krijgen als wij voldoende gegevens hebben om die beoordeling te maken. 

Is uw situatie toch anders dan wij dachten? Of heeft u informatie verkeerd doorgegeven? Dan kan het zo zijn dat u de energietoeslag terug moet betalen. Dat is voor u niet fijn, maar ook niet voor ons.

Krijgt u de energietoeslag automatisch? En klopt dit niet? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Misschien kunnen we dan voorkomen dat u geld aan ons moet terugbetalen. 

Vraagt u de energietoeslag aan? Geef dan de juiste gegevens aan ons door. 

Bekijk de energiebespaargids! 

Een handige checklist die u helpt met besparen op uw energierekening. U vindt hem hier.

FIX-brigade Edam-Volendam helpt met energie besparen 

De FIXbrigade kan helpen met (bespaar)advies en klusjes. U kunt gratis hulp en materiaal krijgen om kosten te besparen. Lees hier meer over de FIXbrigade en hoe u zich kunt aanmelden.

Neem contact op met uw energieleverancier 

Heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier? En heeft u nog geen betalingsregeling of aanvraag voor schuldhulpverlening gedaan? Neem dan contact op met uw energieleverancier of met ons om afsluiting van energie te voorkomen. Het is belangrijk om bij een betalingsachterstand een betalingsregeling af te spreken; daarbij hoeft u uw achterstand niet in 1 keer te betalen als u dat niet kunt. 

De energieleverancier mag u in de volgende situaties niet afsluiten van energie: 

• als u een betalingsregeling hebt getroffen en die nakomt; 

• als u door het afsluiten ernstige gezondheidsrisico’s loopt; 

• als u in (een aanvraag tot) een schuldhulpverleningstraject zit. 

Ook voor uw rekeningen voor water, huur of telefoon geldt: kunt u de rekening niet betalen, neem dan contact op met uw leverancier of verhuurder. Vaak kunt u hierover afspraken maken. Zo voorkomt u dat achterstanden onnodig oplopen.

Tijdelijk Noodfonds Energie 

Huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum én een hoge energierekening kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij het betalen van hun energierekening. Deze financiële ondersteuning komt vanuit het Tijdelijk Noodfonds Energie. 

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u naar verwachting vanaf januari 2024 een aanvraag te doen. Meer informatie hierover vindt u op www.noodfondsenergie.nl

Jazeker. Op onze pagina ‘hulp bij geldzaken en schuld’ leest u hoe u contact met ons kunt opnemen bij geldzorgen, betalingsproblemen en/of schulden. Aarzel niet. 

Staat uw vraag er niet tussen?

U kunt bellen met het Breed Sociaal Loket, sectie Inkomen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (0299) 398 398. Of mail naar participatiewet@edam-volendam.nl.

Meer informatie voor u

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld omgaan met geld, energie besparen of regelingen voor mensen met een laag inkomen? Kijk dan op onderstaande pagina's.