Eenmalige energietoeslag

Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om een eenmalige energietoeslag te krijgen. En leest u hoe u deze toeslag kunt aanvragen. Sommige huishoudens krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch.

Verwerking aanvragen energietoeslag kan iets langer duren

Wij handelen de binnenkomende aanvragen voor de eenmalige energietoeslag zo snel mogelijk af. Door het grote aantal aanvragen kan dit langer duren. Wordt de energietoeslag aan u toegekend? Dan brengen wij u daarvan op de hoogte. U hoort ook van ons als u geen recht heeft op toeslag.

Voorwaarden voor eenmalige energietoeslag

Wilt u ook de eenmalige energietoeslag aanvragen? Kijk dan goed naar de voorwaarden hieronder. Vraag de eenmalige energietoeslag alleen aan als u denkt dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent hoofdbewoner van de woning (eigenaar of huurder)
  • U betaalt een energierekening voor de woning
  • U zit niet in detentie en woont ook niet in een instelling; en
  • Uw inkomen (samen met dat van een eventuele partner) komt niet uit boven de (120% bijstandsnorm). 

De inkomensgrenzen zijn vanaf 1 juli 2022 tot 31 december 2022:

Gezinssamenstelling

Maximaal netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)

Alleenstaand (met of zonder kinderen), 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.322,18

Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.888,84

Alleenstaand (met of zonder kinderen) en AOW-leeftijd

€ 1.470,80 (AOW + maximaal €245,13 aan andere inkomsten of aanvullend pensioen)

Getrouwd of samenwonend en AOW-leeftijd

€ 1.992,43 (AOW + maximaal €332,07 aan andere inkomsten of aanvullend pensioen)

Getrouwd of samenwonend en 1 van beiden AOW-leeftijd

€ 1.992,43

Aan deze bedragen kunnen géén rechten worden ontleend

Ondernemers

Bent u ondernemer? Dan kijken wij naar het jaarinkomen. Dat betekent dat wij achteraf berekenen of u echt recht had op de eenmalige energietoeslag.

Let op!

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is? Dan is de kans groot dat uw aanvraag wordt afgewezen. Heeft u hogere energiekosten door uw medische situatie? Dan is individuele bijzondere bijstand misschien een optie. Hiervoor gelden andere regels en is een aparte aanvraag nodig. Lees hier meer over individuele bijzondere bijstand en de voorwaarden. Individuele  bijzondere bijstand is altijd maatwerk.

Aanvragen tot 31 december 2022

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Zet de volgende bewijsstukken alvast digitaal klaar.:

Algemene bewijsstukken

Kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs).

Laatste bankafschrift met daarop zichtbaar: naam, adres, bankrekeningnummer en minimaal 1 betaling van energierekening van de woning.

Bewijsstukken over inkomsten*, zoals

Bij vaste inkomsten: loonstroken, pensioen- en/of uitkeringsspecificaties of soortgelijke documenten van deze of vorige maand van u en uw eventuele partner.

Bij wisselende inkomsten: loonstroken, pensioen- en/of uitkeringsspecificaties of soortgelijke documenten van deze maand + de afgelopen vijf maanden (totaal zes maanden). 

Bij een eigen onderneming van u en/of uw eventuele partner: De aangifte inkomstenbelasting 2021 en de BTW aangifte omzet eerste kwartaal 2022.

+ eventuele andere bewijsstukken (van ontvangen inkomsten) waar wij iets aan kunnen hebben om uw recht op een eenmalige energietoeslag te kunnen beoordelen. 

*Wat zijn inkomsten?

De volgende soorten inkomsten van u en uw eventuele partner zijn in ieder geval belangrijk om op te geven:

Loon, uitkeringen (UWV, gemeente, SVB of anders), inkomen uit onderneming, kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioen, lijfrente, inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgangers, heffingskortingen en teruggave inkomstenbelasting en overige inkomsten.

Hulp nodig bij uw geldzaken?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? Blijf hier dan niet mee zitten. Wij kunnen u helpen. Op de pagina hulp bij geldzaken en schuld leest u welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.