Eenmalige energietoeslag

Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden om de eenmalige energietoeslag te krijgen en hoe u deze kunt aanvragen. Sommige groepen huishoudens krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch.

Aanvragen is mogelijk tot 1 oktober 2022

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag

Wanneer krijgt u de eenmalige energietoeslag automatisch?

U krijgt de eenmalige energietoeslag automatisch als u een van de volgende uitkeringen had op of na 1 januari 2022

 • Algemene bijstandsuitkering 
 • IOAW-uitkering
 • IOAZ-uitkering
 • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank
 • Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten
 • Een tegemoetkoming op basis van een minimaregeling

En wij uit onze gegevens kunnen halen of u in die periode:

 • 21 jaar of ouder was
 • hoofdbewoner van de woning was (eigenaar of huurder);
 • een energierekening betaalde; en
 • geen studiefinanciering ontving of in een instelling woonde.

Wanneer vraagt u de eenmalige energietoeslag zelf aan?

Krijgt u de eenmalige energietoeslag niet automatisch? Dan vraagt u de eenmalige energietoeslag zelf aan als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

We kijken of u: 

 • 21 jaar of ouder bent
 • hoofdbewoner van de woning bent (eigenaar of huurder)
 • een energierekening betaalt voor de woning
 • geen studiefinanciering ontvangt, niet in detentie zit en ook niet in een instelling woont; en
 • u (samen met een eventuele partner) een inkomen heeft dat niet boven de inkomensgrenzen uitkomt (120% bijstandsnorm). 

De inkomensgrenzen zijn vanaf 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 (inclusief vakantiegeld):

Gezinssamenstelling

21 jaar tot Aow-leeftijd

Vanaf Aow-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€1.322,18

AOW + max. €245,13

Samenwonend/getrouwd (partners)

€1.888,84

AOW + max. €332,07

Aan deze bedragen kunnen géén rechten worden ontleend

Let op!
Bent u ondernemer? Dan wordt gekeken naar het inkomen op jaarbasis. Dat betekent dat achteraf wordt bekeken of u ook echt recht had op de eenmalige energietoeslag.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Zet de volgende bewijsstukken alvast digitaal klaar. 

Algemene bewijsstukken

 • Kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs).
 • Laatste bankafschrift met daarop zichtbaar: naam, adres, bankrekeningnummer en minimaal 1 betaling van energierekening van de woning.

Bewijsstukken over inkomsten*, zoals

 • Bij vaste inkomsten: loonstroken, pensioen- en/of uitkeringsspecificaties of soortgelijke documenten van deze of vorige maand van u en uw eventuele partner.
 • Bij wisselende inkomsten: loonstroken, pensioen- en/of uitkeringsspecificaties of soortgelijke documenten van deze maand + de afgelopen vijf maanden (totaal zes maanden). 
 • Bij een eigen onderneming van u en/of uw eventuele partner: De aangifte inkomstenbelasting 2021 en de BTW aangifte omzet eerste kwartaal 2022.

+ eventuele andere bewijsstukken (van ontvangen inkomsten) waar wij iets aan kunnen hebben om uw recht op een eenmalige energietoeslag te kunnen beoordelen. 

*Wat zijn inkomsten?
De volgende soorten inkomsten van u en uw eventuele partner zijn in ieder geval belangrijk om op te geven:

Loon, uitkeringen (UWV, gemeente, SVB of anders), inkomen uit onderneming, kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioen, lijfrente, inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgangers, heffingskortingen en teruggave inkomstenbelasting en overige inkomsten.

Hulp bij geldzaken nodig?

Krijgt u (nog) geen energietoeslag? Maar heeft u wel moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op via (0299) 398 398 of e-mailadres schuldhulpverlening@edam-volendam.nl.

Op de webpagina hulp bij geldzaken en schuld leest u welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.