Derde Ontsluitingsweg: verwijderen waterlaadstation nabij bushalte 'IJe'

Op woensdag 23 november en donderdag 24 november verwijdert KWS het waterlaadstation naast de bushalte. Dit wordt alvast gedaan om ruimte te maken voor de nieuw aan te leggen rotonde.

De werkzaamheden starten om 07.00 uur. U kunt hier enige geluidshinder van ondervinden. Op dinsdag 29 november vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats.