Breed Sociaal Loket

Inwoners kunnen bij het Breed Sociaal Loket terecht met vragen over onder andere werk, inkomen en zorg. Via het Breed Sociaal Loket kunt u in contact komen met inkomensconsulenten, werkconsulenten, Wmo-consulenten, zorgregisseurs en jobcoaches. Bel voor een afspraak met:

Over de Wmo

Heeft u hulp bij het huishouden nodig, een scootmobiel of een woonvoorziening zoals een verhoogd toilet? Of een andere zorg-gerelateerde vraag? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Wij zoeken samen met u hierin naar een oplossing. Ook als u een beperking heeft. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op of doe een melding.

U kunt uw hulp- of ondersteuningsvraag hier melden: hulp voor ouderen, zieken mensen met een beperking (Wmo).