Bouwen? Verbouwen? Casco? Gasloos? Hoe zit dat?

We bouwen graag bij ons in de gemeente. Dat blijkt ook wel uit alle verbouwingen die her en der plaatsvinden. Maar wanneer is er sprake van ‘verbouwen’ en wanneer van ‘nieuwbouw’? Wanneer moet u ‘gasloos’ bouwen? En welke eisen uit het Bouwbesluit 2012 zijn dan van toepassing? We leggen het u uit.

Bouwbesluit

Wij toetsen uw (ver)bouwplan aan het Bouwbesluit 2012. Dat moeten wij, anders kunnen wij u geen vergunning verstrekken. In dit Bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwbouw’ en ‘verbouw’. Verbouw is vervolgens weer opgesplitst in het geheel of gedeeltelijk vernieuwen én in veranderen of het vergroten van een bestaand bouwwerk. Dit opsplitsen is weer van belang voor de vraag of u gasloos moet bouwen. Bij nieuwbouw of geheel vernieuwen bent u op grond van het Bouwbesluit 2012 verplicht gasloos te bouwen. Bij gedeeltelijk vernieuwen hoeft u dat niet. 

Geheel vernieuwen

Onder geheel vernieuwen valt het slopen van een gebouw tot op de fundering en het gebouw daarna op dezelfde fundering herbouwen. U zet dan dus een geheel nieuw gebouw neer. U moet dus gasloos bouwen. 

Gedeeltelijk vernieuwen

  • Bij gedeeltelijk vernieuwen wordt een gedeelte van een bouwwerk gesloopt en vervolgens herbouwd. Ook verbouw na sloop met behoud van het casco is gedeeltelijk vernieuwen. Bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen hoeft de herbouw niet gelijk te zijn aan het oorspronkelijke gebouw.
     
  • Onder veranderen wordt het aanpassen van (een gedeelte van) een gebouw verstaan, waarbij de contouren ervan niet worden gewijzigd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een interne verbouwing.
     
  • Bij het vergroten van een gebouw worden de contouren wel gewijzigd. Bijvoorbeeld bij het maken van een aan- of uitbouw, het plaatsen van een dakkapel of het optoppen van een bestaand gebouw.

In al deze gevallen is er volgens het Bouwbesluit 2012 sprake van gedeeltelijk vernieuwen, dus ‘verbouw’. U hoeft dus niet ‘gasloos’ te bouwen.

Wanneer is er sprake van een casco?

Wat is casco? Een casco is een bouwwerk waarvan minimaal de dragende constructie en gevelsluitingen overeind staan. Hiermee wordt bedoeld dat er een skelet overeind staat met een fundering. Verder is er een begane grond vloer, zijn er bouwmuren, is er een eerste verdiepingsvloer en zijn de binnen spouwbladen in de gevels nog aanwezig. In die situatie is het niet mogelijk te voldoen aan de energieprestatie eisen opgenomen in het bouwbesluit ofwel het gasloos bouwen. U hoeft dan dus niet gasloos te bouwen.

Maar als er na de sloop nog maar één muur overeind staat is er technisch gezien geen beperking om gasloos te bouwen. Dan wordt dat beoordeeld als ‘geheel vernieuwen’. Dus moet u in dat geval gasloos bouwen. 

Let op!

Als u een vergunning aanvraagt voor het gedeeltelijk vernieuwen van uw pand en u sloopt het gebouw vervolgens met uitzondering van bijvoorbeeld één muur, dan beschikt u over een onjuiste vergunning. Wij moeten dan handhavend optreden. Dan wordt de bouw stilgelegd. U moet dan een nieuwe vergunning aanvragen voor nieuwbouw of geheel vernieuwen. U moet dan alsnog gasloos bouwen. 

Met ingang van 1 april 2023 moeten wij hier strikt op handhaven.