Bouw units en kantoorruimte Noordeinde

De gemeente Edam-Volendam werkt aan het mogelijk maken van toekomstige verplaatsing van bedrijven aan de Julianaweg naar De Purmer. Deze transformatie zal nog jaren in beslag nemen en is niet eenvoudig. De raad van Edam-Volendam heeft begin 2022 een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen waarmee bouwaanvragen in het bedrijvengebied Julianaweg voor een jaar kunnen worden aangehouden. Een voorbereidingsbesluit kan niet verlengd worden, maar er kan wel jaarlijks een nieuw voorbereidingsbesluit genomen worden. Dat is ook gebeurd begin 2023. Dit nieuwe besluit kan echter niet een in het eerste jaar aangevraagde bouwvergunning tegenhouden omdat het geen verlenging betreft, maar een nieuw besluit. Bouwaanvragen die gedurende het eerste voorbereidingsbesluit zijn ingediend en passen in het bestemmingsplan moeten derhalve worden verleend.

Bouwplan

Momenteel kunnen er aan het Noordeinde geen woningen gerealiseerd worden vanwege de milieucontouren van de bestaande bedrijven en/of omdat de raad nog geen kaders heeft vastgesteld voor de toekomstige herontwikkeling en de relatie met de dijkverzwaring. Voor de betreffende locatie is daarom door de eigenaar verzocht om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van units en bijbehorende kantoorruimte. Dit bouwplan past in het geldende bestemmingsplan en een vergunning kan dan dus niet geweigerd worden. Daarnaast zou het weigeren van de vergunning ertoe hebben geleid dat de eigenaar dan gedurende vele jaren niets met zijn gronden had kunnen doen. Er hebben wel gesprekken plaatsgevonden tussen de eigenaar en de gemeente en op verzoek van de gemeente zijn de ruimten dusdanig ontworpen dat die later kunnen worden verbouwd en uitgebouwd tot appartementen. Daarvoor kan echter pas een vergunning worden verleend als de omliggende bedrijven met een milieucontour zijn verplaatst.