Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Algemeen

Woont u in Edam-Volendam en bent u ondernemer of ZZp-er? Wilt u een bedrijf starten of heeft uw bedrijf financiële problemen? Dan kunt u een aanvraag voor een Bbz uitkering aanvragen. Neem hiervoor telefonisch contact op met een consulent van het Breed Sociaal Loket.

Aanvragen en beslissing bijstandsuitkering zelfstandigen

Wilt u een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvragen? Dan maakt u een afspraak met de consulent. De behandelend consulent helpt u verder en behandelt de aanvraag van intake tot en met verstrekking. 

Hebben wij vervolgens uw volledig ingevulde complete aanvraag ontvangen? Dan beslissen burgemeester en wethouders binnen dertien weken na binnenkomst hiervan op uw aanvraag. Deze termijn kan een keer met ten hoogste dertien weken worden verlengd. Bijvoorbeeld als wij extern advies moeten opvragen of als wij een aanvulling van gegevens van u vragen. We brengen u schriftelijk van deze verlenging op de hoogte. Als de aanvraag niet compleet is dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Meenemen naar uw afspraak

Bij uw aanvraag voegt u de volgende (kopieën van) documenten toe:

 • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 • Bewijzen van uw inkomen van de afgelopen drie jaar.
 • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen van de laatste drie maanden.
 • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel.
 • Jaarcijfers van de laatste drie jaar.
 • De laatste aangifte inkomstenbelasting.
 • Een prognose voor de komende jaren.
 • Bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken.
 • Een overzicht van debiteuren en crediteuren.

Op welke bijstand hebt u recht?

Bij welke situatie krijgt u welke bijstand?

 • U krijgt een lening voor voorbereidingskosten, zoals het maken van een ondernemingsplan (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start).
 • U krijgt een lening om te investeren in uw bedrijf (wettelijke rente 8%).
 • Twaalf maanden behoud van uw bijstandsuitkering.
 • U krijgt een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.
 • U krijgt een lening om te investeren in uw bedrijf (wettelijke rente 8%).

U krijgt een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

 • U krijgt een aanvullende Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.
 • U krijgt een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

Hoogte en terugbetalen

Hoogte bijstand

Als het inkomen over het bijstandsjaar bekend is stellen we de hoogte van de bijstand definitief vast.

Terugbetalen

In sommige gevallen hoeft u de geldlening niet terug te betalen. Meer informatie hierover kunt u bij de consulent navragen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken