Bestemmingsplan Botterschool

Op 25 november 2021 heeft de raad  het bestemmingsplan ‘De botterschoollocatie’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het bouwen van 26 duurzame middeldure huurwoningen mogelijk. Tegen het bestemmingsplan waren twee beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan en de beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

De vergunningen voor het slopen van het schoolgebouw, het aanleggen van een tijdelijke bouwweg en het bouwen van de woningen zijn al aangevraagd en in behandeling bij de gemeente. De verwachting is dat in januari 2023 gestart kan worden met de bouw.