Besluitenlijst Raadsvergadering 08-04-2021

Installeren wethouder.

  • de heer W.J.M. Rijkenberg (LijstKras) te benoemen tot wethouder; 
  • dat hiermede het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie wordt beëindigd vanwege onverenigbaarheid van functies.

Installeren raadsleden.

Toe te laten als leden van de raad van Edam-Volendam; 

  • de heer W.T. Kras (LijstKras) 
  • de heer H.J.M. Bond (LijstKras)