Bekendmaking drank- en horecavergunning Botterwerf

De Burgemeester van Edam-Volendam heeft op grond van artikel 3 van de Alcoholwet besloten een drank- en horecavergunning te verlenen aan:

Stichting De VD Botterwerf, Slobbeland 13, 1131 AA Volendam

afgegeven op 10 mei 2023,
verzonden op 10 mei 2023.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bijĀ  de Burgemeester van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.