Agenda Welstandscommissie Edam-Volendam, 25 juli

  • Datum: 25-07-2022
  • Begintijd: 13.45 uur
  • Locatie: Voor de beoordeling van de plannen wordt er vanwege het coronavirus niet meer fysiek vergaderd, maar wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams (videobellen). Initiatiefnemers of architecten die in het aanvraagformulier hebben aangegeven voor een toelichting bij de vergadering van de welstandscommissie aanwezig te willen zijn, worden tijdens de behandeling van de desbetreffende aanvraag, toegelaten tot de vergadering via het videobellen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging. 
    Voor belanghebbenden of belangstellenden is het ook mogelijk om, weliswaar in luisterstand, tot de vergadering te worden toegelaten. De wens om mee te luisteren moet uiterlijk op maandag 11 juli 2022 om 09.00 uur kenbaar zijn gemaakt bij de gemeente. Stuur ons een e-mail en u ontvangt daarna een uitnodiging.

De volgende plannen worden behandeld:

Baandervesting Edam  

Omgevingsvergunning voor de bouw van 81 woningen.
Code gemeente: HZ_WABO-20-2179

Westeinde 41 Oosthuizen, 17.50 uur

Preadvies voor het wijzigen van het pand.
Code gemeente: WABO_VO-21-5189

Grote Kerkstraat 23 Edam, 14.00 uur

Preadvies voor het wijzigen van het gebruik.
Code gemeente: WABO_VO-21-5770

Zeevangsdijkje 6 Kwadijk  

Omgevingsvergunning voor het vergroten van de schuur.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1040

Populierenlaan 11a Volendam  

Omgevingsvergunning voor een gevelwijziging en het vernieuwen van 2 buiten trappen.
ode gemeente: HZ_WABO-22-752

Bult 1 Edam  

Preadvies voor de plaatsing van zonnepanelen.
Code gemeente: WABO_VO-22-927

Oorgat 22a Edam, 16.30 uur

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en aanbouw.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1037

Kavel 2 plan Waterrijk Oosthuizen  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1049

Hoogstraat 10 Edam, 14.30 uur

Preadvies voor een gevelwijziging en het isoleren van delen van de woning.
ode gemeente: WABO_VO-22-827

Gladiolenstraat 21 Volendam  

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en de bouw van dakkapellen.
ode gemeente: HZ_WABO-22-948

Kwadijk 84 Kwadijk, 17.00 uur

Omgevingsvergunning voor het verduurzamen en verbeteren en inpandig wijzigen van twee woningen.
Code gemeente: HZ_WABO-22-986

Middelie 56 Middelie, 17.15 uur

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
Code gemeente: HZ_WABO-22-925

Broeckgouw hoek Den Oeverlaan-Wieringenlaan naar de Zeedijk

Omgevingsvergunning voor de bouw van een brug en een natuurmuur.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1035

Hamerstraat 12 Edam  

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee silo's en het realiseren van een losplaats
Code gemeente: HZ_WABO-22-1052

Narcissenstraat 46 Volendam  

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping en fietsenschuur.
ode gemeente: HZ_WABO-22-1059

Stationsstraat Volendam  

Omgevingsvergunning voor het vervangen van brug V11.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1044

Voorhaven 22 Edam  

Omgevingsvergunning voor het vervangen van de huidige beschoeiing.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1014

Weegschaalstraat 68 Volendam, 16.45 uur

Preadvies voor de bouw van een hoekerker.
ode gemeente: WABO_VO-22-1039

Eilandsgracht 1 Edam

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een dakkapel en het verwijderen van de schoorsteen en isoleren van het dak.
ode gemeente: HZ_WABO-22-1055

Krokussenstraat 32 Volendam  

Informele advisering voor de beoordeling van gevelstenen.