Agenda Welstandscommissie Edam-Volendam, 20 februari 2023

Datum: 20-02-2023.
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: Voor de beoordeling van de plannen wordt er vanwege het coronavirus niet fysiek vergaderd. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams (videobellen). Initiatiefnemers of architecten die in het aanvraagformulier hebben aangegeven voor een toelichting bij de vergadering van de welstandscommissie aanwezig te willen zijn, worden tijdens de behandeling van de desbetreffende aanvraag toegelaten tot de vergadering via het videobellen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.
Voor belanghebbenden of belangstellenden is het ook mogelijk om, in luisterstand, tot de vergadering te worden toegelaten. De wens om mee te luisteren moet uiterlijk op maandag 20 februari 2023 om 09.00 uur kenbaar zijn gemaakt bij ons.
Stuur daarvoor een e-mail naar s.diepenhorst@edam-volendam.nl U ontvangt daarna een uitnodiging.

De volgende plannen worden behandeld

Meergracht 18 Volendam

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen.
Code gemeente: HZ_WABO-23-77

Zuideinde 27 Volendam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Achterhaven 57 Edam, 14.10uur

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en een daklicht.
Code gemeente: HZ_WABO-23-18

Haven 1 Volendam  

Informele advisering voor de beoordeling van zonnepanelen.

Burgemeester Versteeghsingel 35 Edam, 15.00 uur

Preadvies voor de uitbreiding en het vergroten van de woning en het verplaatsen van de schuur.
Code gemeente: WABO_VO-21-5596

St Gerardusstraat 20, 1131GZ Volendam  Omgevingsvergunning Beoordeling gevelstenen
Code gemeente: HZ_WABO-22-1153

Rozenstraat 24 Volendam  

Omgevingsvergunning voor de beoordeling van gevelstenen.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1264

C. J. Conijnstraat 15 Volendam, 15.35 uur

Omgevingsvergunning Het uitbreiden van de woning
Code gemeente: HZ_WABO-22-1408

Schoklandstraat 58 Volendam  

Informele advisering voor de beoordeling van gevelstenen.

Julianaweg 212b Volendam, 16.00uur

Omgevingsvergunning voor de bouw van loodsen en een kantoorpand.
Code gemeente: HZ_WABO-21-5469

Donata Steurhof 176 Volendam  

Omgevingsvergunning voor de bouw van twee dakkapellen.
Code gemeente: HZ_WABO-23-36

Floris Simonszstraat 1 Edam  

Omgevingsvergunning voor het verhogen van de hal aan de voorzijde.
Code gemeente: HZ_WABO-23-89

Julianaweg 42 Volendam, 15.20 uur

Preadvies voor de bouw van een dakopbouw.
Code gemeente: WABO_VO-23-30

Zuiderhaaks 49 Volendam  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakkapel aan de voorzijde.
Code gemeente: HZ_WABO-23-19

Rozenstraat 17 en 19 Volendam

Informele advisering voor de beoordeling van gevelstenen.

Stationsweg 11 Kwadijk  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakopbouw.
Code gemeente: HZ_WABO-23-78

De Wijzend 182 Oosthuizen  

Omgevingsvergunning voor de bouw van een dakkapel.
Code gemeente: HZ_WABO-23-87

Zeevangsdijkje 6 Kwadijk  

Omgevingsvergunning voor de beoordeling van dakpannen.
Code gemeente: HZ_WABO-22-1040