Aanvraagmogelijkheden “terugwerkende kracht” Tozo 3 aangepast!

Vanaf februari 2021 kunt u de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 weer (beperkt) terugwerkend aanvragen. Dit kan vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021? Dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Bij Tozo 3 is de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een uitkering aan te vragen dus nog steeds beperkter dan bij Tozo 1 en 2.

Tozo 4 vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2021 geldt Tozo 4. Bij deze zogenoemde vierde verlenging zou een vermogenstoets gaan gelden. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met (beperkte) terugwerkende kracht mogelijk zijn. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de Tozo regeling op de website van Rijksoverheid. Neem de tijd om deze informatie goed door te lezen.