25 raadsleden nemen een kijkje in onze keuken

Twee keer per jaar nodigen we de (steun)raadsleden uit om een kijkje achter onze schermen te komen nemen. Dinsdagavond 30 januari was het weer zover en bezochten 25 (steun)raadsleden ons kantoor en de gemeentewerf aan de Mgr. C. Veermanlaan.

Een aantal medewerkers presenteerden drie onderwerpen aan onze raadsleden. In drie speeddates werden de raadsleden geïnformeerd en hierbij hadden zij natuurlijk de gelegenheid om vragen te stellen. Deze keer kwamen de onderwerpen: afvalverwerking, beheerprogramma's (zoals wagenparkeerbeheer, baggeren, kades en sloten) en lopende pilots van Samenleving (sociaal domein/wmo) aan de beurt.

We organiseren deze bijeenkomsten om de raadsleden informeel bij te praten, te informeren over de gang van zaken/lopende projecten en om vragen te beantwoorden over zaken die bij hen leven. Soms is het beeld dat men heeft over bepaalde onderwerpen niet helemaal duidelijk en geeft het ons de gelegenheid om dingen uit te leggen of verkeerde beeldvorming weg te nemen. Het was ook nu weer een positieve, nuttige en informatieve avond. Veel is duidelijk geworden en veel gerichte vragen van de raadsleden zijn beantwoord.

Betrokken raadsleden

De raadsleden tonen zich erg betrokken bij onze organisatie en gemeente. Zij besteden veel van hun vrije tijd om zich in te zetten voor onze samenleving. Onze complimenten!

Foto's van 30 januari 2024