Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Nieuws, wegafsluiting, bekendmaking, evenementen, kermis, cijfers & feiten, cultuur.

Afval & milieu

Afval & milieu

Vuilnis ophaaldagen, duurzaamheid, afvalinzamelstations, bodemonderzoeken.

Zorg, gezondheid, onderwijs & welzijn

Zorg, gezondheid, onderwijs & welzijn

WMO, huishoudhulp, sport, alcohol en drugs, jeugd & gezin, onderwijs/leerplicht.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, huren, trouwen, CAI, WOZ loket, loket WOZ-waarden openbaarheid woningen.

Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

College, raad, politiek, beleid en regels, subsidies, vacatures, bezwaar, veiligheid.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, toeslagen, Bijzondere Bijstand, vrijwilligerswerk, re-integratie.

Bouwen & verbouwen

Bouwen & verbouwen

Vergunning, bestemmingsplannen, slopen, projecten, grondzaken, monumenten, welstandscommissie.

Toerimse & Havens & Parkeren

Toerisme & havens & parkeren

Ontdek Edam-Volendam, havens, blauwe zone, ontheffing, parkeerterreinen, boa's, gehandicaptenparkeerkaart.

Bedrijven

Bedrijven

Economische zaken, uw onderneming, horeca, detailhandel, vergunningen.